header image

Verenvuototaudit

Hemofilia johtuu synnynnäisestä hyytymistekijöiden VIII (hemofilia A) tai IX (hemofilia B) puutoksesta. Tautiin sairastuvat pääasiassa miehet, koska hyytymistekijöiden VIII ja IX geenit sijaitsevat X-kromosomissa. Naisilla on kaksi X-kromosomia ja niistä toinen on tavallisesti terve, joten naiset sairastuvat harvoin hemofiliaan. Jos nainen on taudin kantaja ja synnyttää pojan, on pojalla 50 % todennäköisyys sairastua verenvuototautiin. Naisen tyttäret eivät sairastu mutta voivat perimässään kantaa taudin tuleville sukupolville. Tauti voi myös puhjeta ns. sporaadisen mutaation ( muutoksen) seurauksena. Tällainen muutos voi tapahtua esimerkiksi munasolun tai aikaisessa vaiheessa alkion perimässä.

 

 

Verenvuototautia sairastava henkilö kärsii toistuvista verenvuodoista ennenkaikkea nivelissä ja lihaksissa ja ilman hoitoa hän invalidisoituu vaikeasti sekä saattaa kuolla ennenaikaisesti.

Verenvuototautia sairastava henkilö tarvitsee hoitoa koko elämänsä ajan, mikä tarkoittaa sitä että hänelle annetaan jatkuvasti sitä hyytymistekijää mikä häneltä puuttuu. Monissa maissa annetaan hyytymistekijää sisältävää lääkettä vain silloin kun kun potilas vuotaa. Ruotsista on levinnyt hoitomalli, jonka mukaan jo 1-2 vuotiaille annetaan hyytymistekijäkonsentraattia vuotojen ennalta ehkäisemiseksi. Potilas itse tai hänen vanhempansa huolehtivat usein hoidosta kotona noin 2-3 kertaa viikossa. Verenvuototautia sairastava henkilö voi viettää suhteellisen normaalia ja aktiivista elämää, mikäli häntä hoidetaan oikein. 

Octapharman tuotteet hemofilian hoitamiseksi:


octan
ine® on plasmasta valmistettu ihmisen hyytymistekijä IX –valmiste (FIX). Octanine -valmistetta käytetään verenvuodon hoitoon ja ehkäisyyn potilailla, joilla on B-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä IX:n puutos).


Linkki valmisteyhteenvetoon
 

octafil low® (500 IU ja 1000 IU) on plasmasta valmistettu hyytymistekijä VIII –valmiste (FVIII). Octafil Low -valmistetta käytetään verenvuodon hoitoon ja ehkäisyyn potilailla, joilla on A-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puutos).

 

Linkki valmisteyhteenvetoon:

500 IU   1000 IU

 

 

Nuwiq.® on ensimmäinen humaanisolulinjassa DNA-tekniikalla valmistettu rekombinantti hyytymistekijä VIII –valmiste (rFVIII). Nuwiq –valmistetta käytetään verenvuodon hoitoon ja ehkäisyyn potilaille, joilla on A-hemofilia.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon