header image

Tehohoito

Plasma sisältää eniten proteiinia nimeltään albumiini. Albumiini sitoo vettä ja ylläpitää suurimmaksi osaksi kolloidiosmoottista painetta. Kun menetetään paljon verta myös albumiinin vajaus on suuri ja hypovolemia seuraa. Albumiinilla hoidetaan  hypovolemiaa ja ylläpidetään kiertävää verivolyymia. Albumiinin toinen tärkeä tehtävä on kuljettaa eri aineita kuten esimerkiksi rasvahappoja, hormoneja ja lääkeaineita elimistössä. 

Antitrombiini on veren tärkein hyytymisen estäjä. Potilaita, joilla on perinnöllinen antitrombiinin vajaus, voidaan hoitaa ennaltaehkäisevästi antamalla antitrombiinia. Antitrombiinilla voidaan myös hoitaa kliinisissä riskitilanteissa uhkaavaa veritulppaa (esim. kirurginen toimenpide tai synnytyksen yhteydessä). Antitrombiinia voidaan myös antaa pahentuneessa antitrombiinin puutostilassa kuten hepariiniresistenssi yhdistettynä mataliin antitrombiinitasoihin, esimerkiksi leikkaus, mitä tukee sydänkeuhkokone.

Protrombiinikompleksikonsentraattia , joka sisältää hyytymistekijät II, VII, IX ja X, annetaan akuutin vuodon yhteydessä tai sitä ennalta ehkäisemään, kun potilaan hoitona on K-vitamiiniantagonisti kuten esim. warfariini. Sitä voidaan myös käyttää ennalta ehkäisemään tai hoitamaan vuotoa, kun potilaalta puuttuu synnynnäisesti jokin protrombiinikompleksikonsentraatin sisältämistä hyytymistekijöistä.

Monissa pulmallisissa tehohoidon tilanteissa, joissa tarvitaan useampia plasman tekijöitä, plasma annetaan verensiirtona. Kysymyksessä voi tällöin olla massiivivuoto tai vaikea maksan vajaatoiminta, jonka yhteydessä muodostuu useampien  hyytymistekijöiden puute. Octapharman virusinaktivoitu ja standardisoitu plasma, OctaplasLG, on verensiirtoihin hyväksytty plasma.

 

 

Octapharman tehohoidon tuotteet:

albunorm® (40 g/l, 200 g/l) 

Albunormia käytetään palauttamaan ja ylläpitämään verivolyymia, kun verivolyymin vajaus on havaittu. Albunorm pastöroidaan sekä valmistuksen aikana että valmiina tuotteena.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon:

Albunorm 40 g/l

Albunorm 200 g/l


 

octaplex®on protrombiinikompleksikonsentraatti, joka sisältää ihmisen K-vitamiinista riippuvat hyytymistekijät (FII, FVII, FIX ja FX) ja K-vitamiinista riippuvat inhibiittorit (proteiini C ja proteiini S)


octaplex®-valmistetta käytetään verenvuodon hoitoon ja leikkauksiin liittyvään verenvuodon ehkäisyyn, 
jos potilaalla on K-vitamiinista riippuvien hyytymistekijöiden puutos. Hyytymistekijöiden puutos voi olla hankinnaista (esim. varfariinilääkitys) tai synnynnäistä ja koskea yhtä tai useampaa K-vitamiinista riippuvaa hyytymistekijää.

Octaplex virusinaktivoidaan SD-menetelmällä ja puhdistetaan lisäksi nanosuodatuksella.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon:

500 IU   1000 IU

 

 

atenativ® on infuusiokuiva-aine, jota käytetään antitrombiinin puutteen korvaushoitoon.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon 

octaplasLG® on virusinaktivoitua plasmaa ja rekisteröity lääkevalmiste. Plasma suodatetaan ja se käy läpi SD-virusinaktivoinnin, jotta haittavaikutusriski olisi mahdollisimman alhainen.Vakavien verensiirtoreaktioiden riski on alhainen. OctaplasLG:n valmistusprosessi sisältää standardoinnin ja virusvarmuuden vaatimukset ja täyttää lääkkeen valmistusprosessille asetetut vaatimukset.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon 


fibryga® 1 g injektio- / infuusiokuiva-aine, liuosta varten. Ihmisen fibrinogeeni.

Yksi fibryga-pullo sisältää 1 g ihmisen fibrinogeeniä. Kun fibryga on saatettu käyttökuntoon 50 ml:lla vettä injektiota varten, se sisältää noin 20 mg/ml fibrinogeeniä.

Fibryga sisältää fibrinogeeniä, joka on veren hyytymiselle (koagulaatiolle) tärkeä proteiini. Fibrinogeenin puute merkitsee, että veri ei hyydy niin hyvin kuin sen pitäisi, mikä johtaa lisääntyneeseen verenvuototaipumukseen. Ihmisen fibrinogeenin korvaaminen fibryga-valmisteella korjaa hyytymisvajeen. Fibryga-valmistetta käytetään verenvuodon hoidossa synnynnäistä fibrinogeenin puutetta (hypofibrinogenemiaa tai afibrinogenemiaa) sairastaville potilaille, joilla on verenvuototaipumus. Fibryga säilyy huoneenlämmössä,
säilytä alle 25 °C.

Lisätietoja: info@octapharma.fi.