header image

RhD-immunisaatio

RASKAUDENAIKAISET VERIRYHMÄ- JA VERIRYHMÄVASTA-AINETUTKIMUKSET 

Suomen seulontaohjelma 

 

Raskaudenaikaisten veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimusten tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Verinäytteestä tutkitaan ABO- ja RhD-veriryhmät sekä veriryhmävasta-aineet. 

Odottavat äidit seulotaan kansallisen suosituksen mukaisesti: 

  • kaikilta odottavilta äideiltä otetaan verinäyte raskausviikolla 8-12  
  • RhD-negatiivisilta äideiltä otetaan näytteet lisäksi raskausviikoilla 24–26 ja 36, koska heillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita 
  • RhD-negatiivisilta äideiltä voidaan ottaa lisäksi näyte sikiön RHD-veriryhmämääritystä varten raskausviikolla 24–26 rutiinimaisen anti-D suojauksen kohdentamiseksi 
  • jos RhD-positiivinen äiti on saanut verensiirtoja tai hänen aiempaa lastansa on hoidettu vastasyntyneenä keltaisuuden takia, otetaan lisänäyte raskausviikolla 36. 

Jos äiti on immunisoitunut (äiti, jolla on joko aikaisemman raskauden tai tämän raskauden aikana todettuja veriryhmävasta-aineita), otetaan lisänäytteitä Veripalvelun vastauksessa annettujen ohjeiden mukaan. Isän näyte tutkitaan Veripalvelun pyynnöstä, kun äidillä on veriryhmävasta-aineita, jotka voivat aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin.

Rutiinimainen raskaudenaikainen anti-D-suojaus ja sikiön RhD-veriryhmä suojausta varten 

 

RhD-negatiivisten äitien rutiinimainen raskaudenaikainen anti-D suojaus raskausviikoilla 28–30 on alkanut neuvoloissa syksyllä 2013. Annettu anti-D-suojaus voi näkyä vielä usean kuukauden kuluttua veriryhmävasta-aineiden seulontatutkimuksessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tieto RhD-negatiiviselle äidille annetusta rutiinimaisesta suojauksesta merkitään laboratoriolähetteeseen, koska se vaikuttaa vasta-aineseulontatuloksen tulkintaan. Suomessa RhD-negatiivisten äitien suojaus toteutetaan THL Äitiyshuollon asiantuntijatyöryhmän suositusten mukaan. 

Anti-D suojauksen kohdentamiseksi vain niihin äiteihin, joilla on RhD-positiivinen sikiö ( ja anti-D immunisaatioriski), voidaan sikiön RhD-veriryhmä tutkia äidin verinäytteestä raskausviikoilla 24–26. Tutkimuksessa eristetään sikiön DNA äidin verinäytteestä ja tutkitaan reaaliaikaisella PCR-menetelmällä. Tutkimusta varten tulee olla oma näyteputki, eikä näytettä tule ottaa avotekniikalla kontaminaatioriskin vuoksi. Näyte otetaan neuvolassa samanaikaisesti kuin RhD-negatiivisesta äidistä otetaan 2. veriryhmävasta-aineseulontanäyte. 

 

Näyteenotto-ohje:  http://www.veripalvelu.fi/www/3239  

Ohjeita neuvolan henkilökunnalle ja odottaville äideille: http://www.veripalvelu.fi/www/3251

Jos äidillä on jo vahva anti-D-vasta-aine eli hän on immunisoitunut, sikiön RhD-veriryhmäsuojausta varten –tutkimusta ei tarvitse tehdä. 

 

 

Kirjallisuus: Klemetti Reija & Hakulinen-Viitanen Tuovi (toim.) 2013 Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 29/2013. Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Kivihaantie 7, 00310 Helsinki Puhelin 029 300 1010 www.veripalvelu.fi

 

 

Octapharman valmiste RhD-immunisoitumisen ehkäisyyn:

 


rhesonativ®
 on niin kutsuttu spesifinen anti-D immunoglobuliini, joka sisältää korkean määrän ihmisen anti-D immunogobluliinia. Rhesonativ annostellaan erillisen ohjeen mukaan lihakseen injisoimalla. Voidaan myös annostella ihon alle mikäli anto lihakseen on potilaalle vasta-aiheinen (esim.verenvuotosairaus). Suomessa rhesonativ® on saatavana 2 ml:n ampullissa, joka sisältää 1250 IU (250 µg) ihmisen anti-D immunoglobuliinia.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon