header image

Immuunipuutokset

Immunoglobuliinia eli vasta-ainetta annetaan potilaille, joilla on primaarinen tai sekundaarinen immuunipuutos tai –vajavuus, mahdollisesti jokin epäspesifinen häiriö immuunipuolustuksessa tai autoimmuunisairaus.


Hoitamaton primaarinen immuunipuutos voi heikentää olennaisesti elämänlaatua. Potilaat kärsivät erilaisista infektioista ja altistuvat  usein  toistuville peräkkäisille  antibioottikuureille vuodessa. Primaarin immuunipuutoksen syynä on geenimutaatio, jonka seurauksena kehon oma vasta-ainetuotanto on häiriintynyt. Tänä päivänä näitä geenimutaatioita tunnetaan  lähes 300 erilaista.

On olemassa myös sekundaarinen immuunipuutos ja -vajavuus. Tällöin syynä on jokin toinen tekijä, joka on laukaissut sairauden ja  estää kehon immuunipuolustusmekanismia  toimimasta oikein ja tehokkaasti. Sekundaarisen immuunipuutoksen laukaisevia tekijöitä voivat olla esimerkiksi muut sairaudet ja lääkitys (kuten syöpälääkitys), HIV, erilaiset suolisto- ja sisäelinsairaudet.
  

Riittävällä määrällä korvaushoitona annetulla immunoglobuliinilla voidaan lisätä potilaan vastustuskykyä ja suojaa infektioita vastaan.

Autoimmuunisairauksia on useita, esimerkiksi neuropatiat, Guillan Barrén oireyhtymä (GBS), Kawasakin tauti tai Primaari immuunitrombosytopenia (ITP). 

Lääkkeenä käytettävä immunoglobuliini on proteiinia, joka valmistetaan verenluovuttajien plasmasta. Valmistusprosessi on erittäin vaativa ja kestää useita kuukausia. Immunoglobuliini on valmistettu fraktioimalla useiden tuhansien verenluovuttajien verestä koottua plasmapoolia. Immunoglobuliinit ovat erittäin puhtaita. Immunoglobuliinin vaikuttava aine on immunoglobuliini-G alaluokkineen (neljä kpl), joita on valmisteessa samassa  suhteessa kuin terveessä ihmisessä.

Immunoglobuliinihoitoa annetaan joko laskimoon tai ihonalaisesti.  Lihakseen annostelua käytetään joissakin harvoissa tapauksissa.

Ihonalainen immunoglobuliinihoito  

Ihonalainen eli subkutaaninen immunoglobuliinihoito (eli SCIG) mahdollistaa hoidon itse kotona. Lääke otetaan helppokäyttöisen pumpun avulla kerran viikossa, silloin kuin itselle parhaiten sopii. Lääkkeen ottaminen on kotona helppoa ja nopeaa. Kotihoito on modernia hyvin siedettyä immunoglobuliinihoitoa, joka parantaa elämänlaatua.

Immunoglobuliinihoito laskimoon 

Laskimonsisäistä eli intravenoosia immunoglobuliinihoitoa (eli IVIG) annetaan sairaalassa. Laskimonsisäistä hoitoa annetaan isompi annos kerralla yleensä 3-4 viikon välein. Laskimonsisäistä hoitoa saavat ovat nykyään pääsääntöisesti erilaisista autoimmuunisairauksista kärsivät. Näillä potilailla hoidolla pyritään ns immunomodulatioon eli immuunipuolustuksen muuttamiseen.

Octapharman valmisteet immuunivajaavuussairauksiin ja immunomodulaatioon ovat:

gammanorm® on immunoglobuliini ihonalaiseen tai lihaksensisäiseen annosteluun. Yksilöllisesti määritelty Gammanorm-annos toteutetaan kotona infuusiopumpun avulla. Gammanorm-kotihoito on nopeaa, joustavaa ja helppo toteuttaa. Gammanormin käyttöaiheita ovat: Korvaushoitona aikuisilla ja lapsilla primaareissa immuuni-puutosoireyhtymissä kuten: synnynnäinen agammaglobulinemia ja hypogammaglobulinemia. Yleinen, vaihteleva immuunikato (CVID). Vaikea, kombinoitu immuunikato. IgG-alaluokkien puutostilat, joissa toistuvia tulehduksia. Lisäksi: Korvaushoitona myeloomassa tai kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa, jossa esiintyy vaikeaa sekundaarista hypogammaglobulinemiaa ja toistuvia tulehduksia.

 

Linkki valmisteyhteenvetoon

 

 


octagam® 100 mg/ml 
on immunoglobuliini laskimonsisäiseen annosteluun, jota käytetään korvaushoitoon immuunivajavuustiloissa ja immunmodulatioon tietyissä autoimmuunisairauksissa. Octagam 100mg/ml on käyttövalmis 10%:n liuos. Octagam 100mg/ml mahdollistaa nopean ja hyvin siedetyn infuusion. Octagamin käyttöaiheita ovat: 

Korvaushoito aikuisille sekä lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille): Primääri vasta-ainepuutossyndrooma, jossa vasta-ainetuotanto on heikentynyt. 

Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot potilailla, joilla on krooninen lymfaattinen leukemia ja joilla antibioottiprofylaksi on epäonnistunut. Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot tasannevaiheen multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla, joilla ei ole saatu vastetta pneumokokkirokotukseen. Hypogammaglobulinemia potilailla allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirron (HSCT) jälkeen.Synnynnäinen AIDS, johon liittyy toistuvia bakteeri-infektioita.

Immunomodulaatio aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille): Primaari immuunitrombosytopenia (ITP) potilailla, joilla on suuri verenvuotoriski, tai trombosyyttimäärän korjaamiseen ennen leikkausta. Guillain-Barrén oireyhtymä. Kawasakin tauti

 

Linkki valmisteyhteenvetoon