header image

Immunomodulaatio

Immunomodulaatio autoimmuunisairauksissa

 

Tietyt sairaudet välittyvät joko kokonaan tai osittain immunologisien mekanismien kautta. Näitä kutsutaan autoimmuunitaudeiksi.

 

Joillakin ihmisillä immuunijärjestelmässä on epätasapaino, kuten esimerkiksi idiopaattisessa trombosytopeenisessa purpurassa (ITP). ITP:ssä potilaan vasta-aineet peittävät virheellisesti potilaan omat trombosyytit (eli verihiutaleet) niiden tullessa verenkiertoon, jolloin potilaan perna tulkitsee nämä peittyneet solut vieraiksi soluiksi ja tuhoaa ne. Tämä johtaa matalaan trombosyyttitasoon jolloin verenvuodon riski kasvaa.

 

Epätasapaino immuunivasteessa voi johtaa spesifisiin sairauksiin jotka aiheuttavat tulehduksia potilaan hermojärjestelmissä tai muissa elimissä, kuten tapahtuu esimerkiksi Guillan-Barrén syndroomassa (GBS) ja Kawasakin taudissa. Nämä autoimmuunitaudit johtuvat siitä että potilaan immuunijärjestelmä virheellisesti reagoi potilaan omiin hermosoluihin tai verisuoniin kuin nämä olisivat vieraita. Syytä tähän immuunijärjestelmän virhereaktioon ei varmuudella tiedetä. GBS ja Kawasakin taudin syntyyn saattaa vaikuttaa infektio (tai esimerkiksi rokotus).

Sekä Guillan-Barrén syndroomaa että Kawasakin tautia hoidetaan suonensisäisellä immunoglobuliinihoidolla. Vielä ei ihan varmuudella ole pystytty selvittämään miten immunoglobuliinit vaikuttavat immuunijärjestelmän virhereaktioon. Asiaan vaikuttaa varmasti useampi eri mekanismi jotka yhdessä neutralisoivat ja kontrolloivat immuunivastetta ja siten korjaavat immunologisen epätasapainon. Tämäntyyppistä hoitoa kutsutaan immuunimodulaatioksi.

Guillain-Barrén syndrooma (GBS)

Guillain-Barrén syndrooma (GBS) on akuutti autoimmuunihermostosairaus jonka erityispiirteenä on lihasheikkous. GBS:ssä potilaan oma immuunijärjestelmä hyökkää perifeerisen hermoston kimppuun. Lihasheikkous alkaa tavallisesti jaloista ja leviää siitä ylöspäin samalla kun tulehdusreaktio leviää ylöspäin kohti selkärankaa. Kaikkein vakavimmassa tapauksessa tauti voi vaikuttaa jopa autonomiseen hermostoon,  joka puolestaan voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin. Tauti voi vaikuttaa myös hengityselinten lihaksistoon eriasteisesti. 20-30 %:ssa tapauksista voidaan tarvita hengityskonehoitoa.

Kawasakin tauti
Kawasakin tauti on autoimmuunisairaus joka johtaa potilaan verisuonien tulehdukseen (vaskuliitti). Tauti vaikuttaa moniin elimiin kuten ihoon, limakalvoihin, imusolmukkeisiin ja verisuonistoon. Tauti tarttuu useimmiten lapsiin. Taudin alkuvaiheessa on varsin yleistä että myös potilaan sydänlihas tulehtuu ja tämä saattaa johtaa sydämen rytmihäiriöihin ja verenkierto-ongelmiin. Jos tautia ei hoideta nopeasti riski sydänkomplikaatioihin kasvaa.

 

 

 

 


octagam® 100 mg/ml on immunoglobuliini laskimonsisäiseen annosteluun, jota käytetään korvaushoitoon immuunivajavuustiloissa ja immunomodulatioon tietyissä autoimmuunisairauksissa. Octagam 100 mg/ml on käyttövalmis 10 % :n liuos. Octagam 100 mg/ml mahdollistaa nopean ja hyvin siedetyn infuusion. Octagamin käyttöaiheita ovat: 

Korvaushoito aikuisille sekä lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille): Primääri vasta-ainepuutossyndrooma, jossa vasta-ainetuotanto on heikentynyt. 

Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot potilailla, joilla on krooninen lymfaattinen leukemia, ja joilla antibioottiprofylaksi on epäonnistunut. Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot tasannevaiheen multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla, joilla ei ole saatu vastetta pneumokokkirokotukseen. Hypogammaglobulinemia potilailla allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirron (HSCT) jälkeen. Synnynnäinen AIDS, johon liittyy toistuvia bakteeri-infektioita.

Immunomodulaatio aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille): Primaari immuunitrombosytopenia (ITP) potilailla, joilla on suuri verenvuotoriski, tai trombosyyttimäärän korjaamiseen ennen leikkausta. Guillain-Barrén oireyhtymä. Kawasakin tauti

 

Linkki valmisteyhteenvetoon