header image

Immunomodulaatio

Immunomodulaatio autoimmuunisairauksien yhteydessä

 

Tietyt sairaudet välittyvät kokonaan tai osittain immunologisten mekanismien kautta. Näitä kutsutaan autoimmuunitaudeiksi.

 

Immunologinen Trombosytopenia (ITP)
ITP eli Immunologinen Trombosytopenia on autoimmuunisairaus, jossa potilaalla on alhainen verihiutaletaso. ITP:ssa on kyse elimistöön tulleesta virhereaktiosta, jossa sen omat vasta-aineet peittävät luuytimen tuottamat verihiutaleet eli trombosyytit niiden siirtyessä verenkiertoon. Lähinnä perna tulkitsee nämä peittyneet hiutaleet vieraiksi soluiksi ja tuhoaa ne. Tästä seurauksena madaltunut verihiutaletaso. Monen potilaan verihiutaletaso saadaan nousemaan immunoglobuliinihoidolla.

 

Sekä Guilláin-Barren oireyhtymää että Kawasakin tautia hoidetaan suonensisäisellä immunoglobuliinilla. Immunoglobuliinin vaikutusmekanismia häiriintyneessä immuunipuolustusjärjestelmässä ei näissä sairauksissa täysin tunneta. Todennäköisesti kyse on useista erilaisista mekanismeista, jotka neutralisoivat ja säätelevät immuunipuolustusta sekä parantavat immunologista tasapainoa. Tämän tyyppistä hoitoa kutsutaan immunomodulaatioksi.

 

Polyradikuliitti eli hermojuuritulehdus (Guillain-Barrén oireyhtymä, GBS)

Polyradikuliitti on selkäytimestä ulostulevien hermojuurien immuunivälitteinen tulehdus. Aktiivisina hoitomuotoina käytetään sekä plasmanvaihtohoitoa että suonensisäistä immunoglobuliinihoitoa. Hoidot pyritään aloittamaan heti, kun lihasheikkous selvästi etenee ja hengityksen toiminta saattaa olla uhattuna.

 

Kawasakin tauti on erityisesti pienillä lapsilla esiintyvä verisuonitulehdustauti. Sitä tavataan Suomessa noin 30 lapsella vuodessa. Taudin aiheuttaja on tuntematon, eikä sitä voi ehkäistä ennalta. On arveltu että tulehdusreaktion laukeamisen taustalla on infektio. Kawasakin taudin hoitona käytetään suoneen annettavaa immunoglobuliinia.